Wydział Elektroniki i Telekomunikacji

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Wydział Elektroniki i Telekomunikacji

Wydział Elektroniki i Telekomunikacji (WEiT) Politechniki Poznańskiej rozpoczął działalność 1 października 2006 roku, korzystając z zasobów materialnych i doświadczenia pracowników Instytutu Elektroniki i Telekomunikacji (IEiT) Politechniki Poznańskiej. Instytut Elektroniki i Telekomunikacji, utworzony w roku 1974, w okresie 30 lat stał się jedną z najwyżej cenionych instytucji badawczych i edukacyjnych w Polsce.

Ofertę edukacyjną WEiT charakteryzują nowoczesne metody i szeroki zakres tematyki kształcenia. Wydział zapewnia znakomite, wszechstronne wykształcenie w dziedzinie elektroniki, telekomunikacji i technologii informacyjnych na poziomie inżynierskim i magisterskim. Oferowane są studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Wszystkie dostępne formy kształcenia mają jeden cel: wyposażenie studentów w niezbędną, nowoczesną wiedzę i przygotowanie ich do sprostania coraz poważniejszym wyzwaniom społeczeństwa informacyjnego. Wydział posiada prawo doktoryzowania i habilitowania w dyscyplinie telekomunikacja, prowadzi także studia doktoranckie.

Wydział Elektroniki i Telekomunikacji PP realizuje misję zgodną z misją Politechniki Poznańskiej zdefiniowaną w Uchwale Nr 114 Senatu PP z dnia 15 grudnia 2010 r. pt. Strategia rozwoju Politechniki Poznańskiej do roku 2020. Jest ona wyrażona następującymi słowami:

Misją Politechniki Poznańskiej jest „kształcenie na wszystkich kierunkach studiów wyższych oraz w trybie kształcenia ustawicznego w ścisłym związku z prowadzonymi na Uczelni pracami naukowymi i badawczo-rozwojowymi oraz we współpracy z przyszłymi pracodawcami absolwentów Uczelni i w kontakcie ze społeczeństwem”.

W tym kontekście misję Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji definiuje się jako dążenie do rozwoju wiedzy poprzez realizowane badania naukowe oraz jej upowszechnianie dzięki kształceniu na wszystkich stopniach studiów wyższych i dzięki wdrażaniu wyników badań w zakresie szeroko rozumianych technik telekomunikacyjnych, informacyjnych i elektronicznych.

Pełny tekst strategii działania i rozwoju Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej.

 

Komunikaty dla nowych studentów

ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA (ELS)

Dowód wpłaty w wysokości 17,00 PLN za ELS należy przesłać do 31 sierpnia 2017 r.(czwartek) na adres mailowy: beata.banaszak@put.poznan.pl

Dane do przelewu:

Politechnika Poznańska

Wydział Elektroniki i Telekomunikacji

Nr konta: 66 1090 1362 0000 0001 0715 1305

Kwota: 17,00 PLN

Tytułem: ELS

 

WNIOSKI O PRZYZNANIE MIEJSCA W DOMU STUDENCKIM

Wniosek, którego wzór znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Politechniki Poznańskiej: 

https://www4.put.poznan.pl/pl/pomoc-materialna/pomoc-materialna-dla-studentow

należy złożyć w Zintegrowanym  Centrum Obsługi ul. Piotrowo 3, pokój 13 (budynek z zegarem) do 16 sierpnia 2017 r. (środa)
lub przesłać pocztą na adres:

Politechnika Poznańska,
Zintegrowane Centrum Obsługi,
ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań


Informację na temat przyznania miejsc w Domach Studenckich możecie Państwo uzyskać w Zintegrowanym Centrum Obsługi- osobiście lub pod numerem telefonu: 61 665 2940, 2938, 2939  od dnia 18 sierpnia 2017r.

adres: Zintegrowane Centrum Obsługi, ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań, pok. 13 (budynek z zegarem) .

 

PODZIAŁ NA GRUPY DZIEKAŃSKIE

Studentów, którzy chcieliby przynależeć do tej samej grupy, proszę o informację najpóźniej do dnia 15 września 2017 r.


Listy podziału studentów na grupy dziekańskie (w PDF):

Zajęcia z  wychowania   fizycznego

Zebranie organizacyjne dotyczące zajęć z wychowania fizycznego

 

POMOC MATERIALNA

Wzory wniosków i wykaz wymaganych dokumentów oraz Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Politechniki Poznańskiej znajdują się na stronie internetowej uczelni pod adresem: 

https://www4.put.poznan.pl/pl/pomoc-materialna/pomoc-materialna-dla-studentow


Wnioski o przyznanie  pomocy materialnej należy składać w Dziekanacie Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji do dnia 13 października 2017 r. (piątek)

Komplet dokumentów  można również przesłać pocztą na adres:

Dziekanat Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji

Politechniki Poznańskiej

ul. Piotrowo 3A

60-965 Poznań

 

Wiadomości WEiT

Posłuchaj relacji radiowej

Oceń czytelność strony WEiT
 

Szukaj

Ogłoszenia


Research Guide - Faculty of Electronics and Telecommunications

Oprogramowanie Terminali Mobilnych