Wydział Elektroniki i Telekomunikacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Notice-board > Staff > OGŁOSZENIE KONKURSU DS-MK-2018

OGŁOSZENIE KONKURSU DS-MK-2018

Print
There are no translations available.

Na podstawie Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615) oraz Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 249) Dziekan Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej ogłasza

wydziałowy konkurs na przyznanie środków finansowych na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

1. Adresaci konkursu

Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na finansowanie projektu mogą występować młodzi naukowcy, w tym pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni zatrudnieni w jednostkach Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej oraz uczestnicy studiów doktoranckich prowadzonych na Wydziale Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej, zwani dalej Wnioskodawcami.

Młody naukowiec jest określany jako osoba prowadzącą działalność badawczo-rozwojową, która w roku ubiegania się o przyznanie środków finansowych na naukę kończy nie więcej niż 35 lat. Jeżeli osoba ta przebywała na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowym urlopie macierzyńskim, dodatkowym urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, udzielonym na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Pracy, albo pobierała zasiłek chorobowy lub świadczenia rehabilitacyjne w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej, to może się ubiegać o środki finansowe na naukę po ukończeniu 35 roku życia przez okres odpowiadający czasowi przebywania na tych urlopach albo okresowi pobierania tego zasiłku lub świadczenia, jednakże okresy te nie mogą łącznie przekroczyć dwóch lat.

2. Sposób i termin składania wniosków

Formularz wniosku o finansowanie projektu znajduje się na stronie www.et.put.poznan.pl, zakładka: Ogłoszenia

Wniosek w jednym egzemplarzu, podpisany przez autora wniosku, opiekuna naukowego i kierownika katedry należy złożyć do 30 czerwca 2018 r. w Dziekanacie Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji

3. Kryteria oceny wniosków

Do konkursu przyjmowane są wyłącznie wnioski kompletne i spełniające wszystkie wymagania określone w zasadach konkursowych.

Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z wprowadzonymi zarządzeniem Dziekana zasadami konkursowymi podziału dotacji na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich z dn. 5 czerwca 2018 r.

Zarządzenie zamieszczono na stronie www.et.put.poznan.pl, zakładka: Ogłoszenia.

4. Rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Wydział środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Poznań 05.06.2018 r.

Attachments:
Download this file (Formularz wniosku DS-MK.pdf)Formularz wniosku DS-MK.pdf178 Kb21/06/18 09:01
Download this file (Ogłoszenie konkursu DS-MK-2018 v2.pdf)Ogłoszenie konkursu DS-MK-2018 v2.pdf491 Kb26/06/18 11:22
Download this file (Zarządzenie nr 1_2018 v2.pdf)Zarządzenie nr 1_2018 v2.pdf1008 Kb26/06/18 11:23
Last Updated on Tuesday, 26 June 2018 12:16  

Film o Wydziale Elektroniki i Telekomunikacji

.


Search

Hot News


Research Guide - Faculty of Electronics and Telecommunications


RSS