Wydział Elektroniki i Telekomunikacji

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Ogłoszenia > Publiczne obrony rozpraw doktorskich
Rozprawy doktorskie - ogłoszenia

Najbliższe planowane publiczne obrony rozpraw doktorskich

Drukuj

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Adriana Dziembowskiego

"Synteza widoków wirtualnych w rzadkich systemach wielokamerowych dla zastosowań swobodnej nawigacji"


odbędzie się 14.12.2018 r. o godz. 11:00 w sali Rady Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej w Poznaniu przy ul. Polanka 3 (sala 101, 1. piętro).

 

Promotor rozprawy:  prof. dr hab. inż. Marek Domański

Recenzenci:   dr hab. inż. Andrzej Kasiński, prof. PP, dr hab. inż. Robert Sitnik, prof. PW

Rozprawa doktorska i opinie recenzentów zostały wyłożone do wglądu w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej. Opinie recenzentów oraz streszczenie rozprawy (autoreferat) są również dostępne na stronie internetowej Wydziału (załączniki poniżej).

 

Serdecznie zapraszamy!

Rada Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej

 


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Dawida Mielocha

"Depth Estimation in Free-Viewpoint Television"


odbędzie się 17.12.2018 r. o godz. 11:00 w sali Rady Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej w Poznaniu przy ul. Polanka 3 (sala 101, 1. piętro).

 

Promotor rozprawy:  prof. dr hab. inż. Marek Domański

Recenzenci:   prof. dr hab. inż. Paweł Strumiłło, PŁ; prof.  Gauthier Lafruit, Universite Libre de Bruxelles

Rozprawa doktorska i opinie recenzentów zostały wyłożone do wglądu w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej. Opinie recenzentów oraz streszczenie rozprawy (autoreferat) są również dostępne na stronie internetowej Wydziału (załączniki poniżej).

 

Serdecznie zapraszamy!

Rada Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej

Poprawiony: środa, 02 stycznia 2019 13:48
 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Tomasza Markiewicza

Drukuj

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Tomasza Markiewicza

"Multidimensional Modulations in Modern Digital Communication Systems"

odbędzie się 19.06.2018 r. o godz. 12:00 w sali Rady Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej w Poznaniu przy ul. Polanka 3 (sala 101, 1. piętro).

Promotor rozprawy: prof. dr hab. inż. Krzysztof Wesołowski

Promotor pomocniczy: dr inż. Michał Sybis

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Andrzej Dąbrowski, dr hab. inż. Sławomir Hausman

Rozprawa doktorska i opinie recenzentów zostały wyłożone do wglądu w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej.

 

Poprawiony: środa, 02 stycznia 2019 13:49
 


Film o Wydziale Elektroniki i Telekomunikacji

.


Szukaj

Ogłoszenia


Research Guide - Faculty of Electronics and Telecommunications