Wydział Elektroniki i Telekomunikacji

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Studenci > Plany zajęć > STUDIA STACJONARNE I i II STOPNIA - WAŻNE KOMUNIKATY

STUDIA STACJONARNE I i II STOPNIA - WAŻNE KOMUNIKATY

Drukuj

 

WAŻNE KOMUNIKATY - ROK AKADEMICKI 2018/19

AKTUALIZACJA (16-05-2019)

 

 1. Uprasza się o regularne sprawdzanie planu zajęć, ponieważ sale i rozkład zajęć mogą ulec zmianie. W przypadku rozbieżności w dostępnych planach, obowiązujący jest plan zamieszczony na stronie Wydziału
 2. WYBÓR PRZEDMIOTÓW OBIERALNYCH Od 16-05-2019 (godzina 7:00) do 29-05-2019 do końca dnia) uruchamiamy elektroniczny wybór przedmiotów (z zakresu przedmiotów obieralnych), które będą realizowane w roku akademickim 2019/20.
  Wybór preferowanych przedmiotów obieralnych odbywa się drogą elektroniczną, poprzez indywidualne karty do głosowania. Głosowanie zaczyna się od rejestracji pod adresem:

  http://et.put.poznan.pl/app/ob190515/

  Po wpisaniu danych, na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail (można użyć dowolnego adresu) zostanie przesłany link do indywidualnej karty do głosowania. Karta do głosowania jest dostępna do czasu zakończenia głosowania.
  Do zakończenia głosowania można zmienić pierwotny wybór i wskazać inne przedmioty. Po zamknięciu głosowania nie będzie możliwości zmiany wybranych przedmiotów. Realizowane będą przedmioty, które uzyskają najwięcej głosów.
  Do głosowania są uprawnieni studenci z grup:
  Studia stacjonarne inżynierskie EIT (st.I): semestr 4 - wybierając przedmioty na 5 i 6 semestr,
  Studia stacjonarne inżynierskie EIT (st.I): semestr 6 - wybierając przedmioty na 7 semestr w obrębie specjalności i przedmiotów wspólnych,
  Studia stacjonarne inżynierskie E&T, BSc (st.I): semestr 4 - wybierając przedmioty na 5 i 6 semestr,
  Studia stacjonarne inżynierskie E&T, BSc (st.I): semestr 6 - wybierając przedmioty na 7 semestr,
  Studia stacjonarne inżynierskie TELEINFORMATYKA (st.I): semestr 2 - wybierając przedmioty na 4 semestr,
  Studia stacjonarne inżynierskie TELEINFORMATYKA (st.I): semestr 4 - wybierając przedmioty na 5 i 6 semestr,
  Studia stacjonarne inżynierskie TELEINFORMATYKA (st.I): semestr 6 - wybierając przedmioty 7 semestr,
  Studia niestacjonarne inżynierskie EIT (St.I): semestr 4 - wybierając przedmioty na 5 i 6 semestr,
  Studia niestacjonarne inżynierskie EIT (St.I): semestr 6 - wybierając przedmioty na 7 i 8 semestr,
  Studia niestacjonarne magisterskie EIT (st.II): semestr 2 - wybierając przedmioty na 3 i 4 semestr.
  Studia stacjonarne magisterskie E&T, ICT 3 (st.I): semestr 1 - wybierając przedmioty na 2 i 3 semestr,
  Studia stacjonarne magisterskie E&T, ICT 4 (st.I): semestr 2 - wybierając przedmioty na 3 i 4 semestr.

  W razie problemów technicznych związanych z głosowaniem proszę wysłać informację z opisem problemu na adres
  robert.kotrys@put.poznan.pl
 3. WYBÓR SPECJALNOŚCI - dotyczy studentów obecnego I sem. studiów magisterskich EiT. Uprzejmie informuję, że po analizie sondażowego wyboru specjalności Kolegium Dziekańskie podjęło decyzję o uruchomieniu dwóch specjalności:
  1. Multimedia i Elektronika Powszechnego Użytku (MIEPU)
  2. Technologie Mobilne i Bezprzewodowe(TMIB).                                                                                                                                                                                                                                               W związku z powyższym uruchamiamy elektroniczny wybór specjalności. Głosować można od zaraz do 21 maja ( do końca dnia). Głosowanie zaczyna się od rejestracji pod adresem:                                                      http://www.et.put.poznan.pl/app/sp190410/.                                         W razie problemów technicznych, związanych z głosowaniem, proszę wysłać informację z opisem problemu na adres: robert.kotrys@put.poznan.pl
   Informuję, że po zakończonym głosowaniu, dotyczącym wyboru specjalności, zostanie uruchomiony elektroniczny wybór przedmiotów z zakresu PO dla danej specjalności.
   Osoby, które nie wezmą udziału w wyborze specjalności, nie będą mogły uczestniczyć w wyborze PO
   Bardzo proszę o wskazanie swoich preferencji, w zakresie specjalności, w wyznaczonym terminie


   Wyniki  głosowań zostaną ogłoszone z początkiem czerwca

 


ZMIANY W PLANIE ZAJĘĆ

 • Informujemy o godzinach rektorskich w dniu 21 maja od 11:45 do 13:15 (komunikat w załączniku)
 • Informujemy o godzinach rektorskich w dniu 22 maja od 13:15 ( komunikat w załączniku)
 • Informujemy, że dzień 23 maja 2019 roku jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych (komunikat w załączniku)
 • W związku z nieobecnością dra Adama Kaliszana w dniu 15 maja 2019 r. Zaplanowane w tym dniu zajęcia odbędą się w niżej podanych terminach:

  1) 8:00    SOBD  Ćwiczenia z 3-cim rokiem, grupa 4 EiT (SEM VI).
  Termin odrobienia zajęć to 5 czerwca, godz 15:00, sala 208
  2)11:45 Informatyka II wykład z 2-gim rokiem (SEM IV)
  Planowany termin odrobienia to środa  22 maja (lub późniejszy tydzień: 29 maja, 5 albo 12 czerwca) o godzinie 9:45. Zarezerwowana sala WE-208
  3) 15:15 SOBD Ćwiczenia z 3-cim rokiem EiT (SEM VI).
  Termin odrobienia zajęć to 22 maja, godz 15:00, sala 208
 • W związku z różnego rodzaju wydarzeniami organizowanymi w Centrum Wykładowym, w podanych niżej terminach niedostępne będą sale CW-4 i CW-10. Wykłady odbędą się w salach zastępczych:

17-05-2019 (piątek)

godz. 9:45 - prof. dr hab. inż. Jerzy Tyszer - wykład - Algorytmy i struktury danych- przeniesiony do MC-201(Teleinformatyka , sem II - zmiana sali na stałe -do końca semestru)

17-05-2019 (piątek) niedostępna CW-10

8:00 – 11:15  dr inż. Agnieszka Wardzińska – Teoria obwodów –  BL-120 (EiT II sem.)

11:45 – 13:15 dr inż. Krzysztof Klimaszewski - ANALOGOWE UKŁADY ELEKTRONICZNE- P-216 (4 sem EiT )

20-05 -2019 (poniedziałek) niedostępna CW-4

8:00 - dr Anna Iwaszkiewicz- Rudoszańska - ANALIZA MATEMATYCZNA 2 (teleinf II sem. - CW-10

9:45  -prof. dr hab. inż. Jerzy Tyszer - SYMULACJA CYFROWA-  P-011

24-05-2019 (piątek) niedostępne sale CW-4 i CW-10

8:00 – 11:15  dr inż. Agnieszka Wardzińska – Teoria obwodów –  BL-120 (EiT II sem. )

11:45 – 13:15 dr inż. Krzysztof Klimaszewski - ANALOGOWE UKŁADY ELEKTRONICZNE- P-216 (4 sem. EiT )

05-06-2019 (środa) niedostępna sala CW -4

9:45 - 11:15 - dr Tomasz Brzęczek - POw/z ekonomii  - sala L123 BT (EiT sem 6)UWAGA STUDENCI - SEM II TELEINFORMATYKA


UWAGA STUDENCI - SEM II EiT

Z powodu choroby dra Macieja Wawrzyniaka, wykład z zakresu Metrologii zaplanowany na dzień 16 maja, odbędzie się 27maja (poniedziałek) o godz 8:00 w sali CW-10


UWAGA STUDENCI - SEM II, I stopień BSc


Informuję, że zaległy wykład - PHYSICS- dr hab. Dobrosława Kasprowicz odbędzie się 29 maja-2019(środa), o godz 15:10, w sali WE-111


UWAGA STUDENCI - SEM IV EiT


UWAGA STUDENCI - SEM IV E&T BSc


UWAGA STUDENCI - SEM II TELEINFORMATYKA


UWAGA STUDENCI - SEM IV TELEINFORMATYKA


UWAGA STUDENCI - SEM VI TELEINFORMATYKA


UWAGA STUDENCI - SEM VI EiT

ESPIO - z powodu choroby dra Macieja Wawrzyniaka, wykład z zakresu Projektowania obwodów drukowanych, zaplanowany na dzień 17 maja, odbędzie się 24 maja (piątek) godz. 8:00 w sali P-114 


UWAGA STUDENCI - SEM VI E&T BSC


UWAGA STUDENCI - SEM I, II stopień ICT-3


UWAGA STUDENCI - SEM II, II stopień ICT -4


UWAGA STUDENCI - SEM I, II stopień


UWAGA STUDENCI - SEM III, II stopieńZajęcia odbywają się w różnych lokalizacjach. W planie zajęć, sale oznaczone symbolami jn. znajdują się w następujących lokalizacjach:

CW , L, BT- Centrum Wykładowe - Piotrowo (CW-1, CW-2, CW-4....)

BM - Wydział  Budowy Maszyn - Piotrowo - budynek z zegarem ( BM-324....)

WE - Wydział Elektryczny - Piotrowo - budynek bliźniaczy do BM - bez zegara (WE-207,  WE-111,....)

P - ul. Polanka  (P-201, P-028...)

518X - Wydział Elektryczny - Piotrowo - budynek bliźniaczy do BM - bez zegara

MC - Centrum Mechatroniki - Piotrowo

BL - Budownictwo Lądowe - Piotrowo

Info about the building and rooms

Rooms marked with "WE" - the dean's office building (without electronic clock on top)

Rooms marked with "BM" - the building parallel to the dean's office building, with electronic clock on top

Rooms marked with "CW" - the Lecture Center (Centrum Wykładowe) at Berdychowo street - at the campus

Rooms marked with letter "P" - faculty building at 3 Polanka street - ca 5 minutes walking distance, after crossing the Jana Pawła II street

Rooms marked with "MC" - Centrum Mechatroniki (Mechatronics Centre) at 24 Jana Pawła II street

 


 

Poprawiony: piątek, 17 maja 2019 09:15