WEiT PP

wybór przedmiotów obieralnych

PoolID: 2017OB3

Rejestracja

Wpisz swoje dane do formularza a następnie naciśnij przycisk "wyślij".

Enter your details in the form and then press the button "wyślij".

Głosowanie jest zakończone.

Wybór przedmiotów obieralnych dotyczny nastepujacych grup studentów:

  • Semestr 5, studia inżynierskie, stacjonarne, EiT.

Wybierane są przedmioty na specjalnościach semestru 6.

Wybór preferowanych przedmiotów obieralnych odbywa się za pomocą formularza na stronie WWW. Po zarejestrowaniu się, na podany adres email (można podać dowolny adres) zostanie przesłany list, zawierający indywidualny kod dostępu do formularza.
W razie problemów technicznych związanych z głosowaniem prosze wysłać email z opisem problemu na adres: robert.kotrys@put.poznan.pl.


The choice of elective courses is given to the following groups of students:

  • Semester 5, B.Sc, EiT

Selection of preferred elective courses is conducted using the web page form. An email containing an individual access code to the form will be sent to the address given at registration.
If you have technical problems with voting please email the problem description to: robert.kotrys@put.poznan.pl.