WEiT PP

wybór przedmiotów obieralnych

PoolID: ob180401

Rejestracja

Wpisz swoje dane do formularza a następnie naciśnij przycisk "wyślij".


Enter your details in the form and then press the button "wyślij".

Głosowanie jest zakończone.

Elektroniczny wybór przedmiotów (z zakresu przedmiotów obieralnych)
do głosowania uprawnieni są studenci z grup:

  1. Studia stacjonarne inżynierskie EIT (st.I): semestr 4 - wybierając przedmioty na 5 i 6 semestr,
  2. Studia stacjonarne inżynierskie EIT (st.I): semestr 6 - wybierając przedmioty na 7 semestr w obrębie specjalności (RK, SK, ESPO) i przedmiotów wspólnych,
  3. Studia stacjonarne inżynierskie E&T, BSc (st.I): semestr 4 - wybierając przedmioty na 5 i 6 semestr,
  4. Studia stacjonarne inżynierskie E&T, BSc (st.I): semestr 6 - wybierając przedmioty na 7 semestr,
  5. Studia stacjonarne inżynierskie TELEINFORMATYKA (st.I): semestr 2 - wybierając przedmioty na 4 semestr,
  6. Studia stacjonarne inżynierskie TELEINFORMATYKA (st.I): semestr 4 - wybierając przedmioty na 5 i 6 semestr,
  7. Studia niestacjonarne inżynierskie EIT (st.I): semestr 6 - wybierając przedmioty na 7 semestr,
  8. Studia niestacjonarne magisterskie EIT (st.II): semestr 2 - wybierając przedmioty na 3 i 4 semestr

Uwaga! Specialność MIEPU na 6 sem. studiów I stopnia EiT wybiera tylko przedmioty wspólne na 7 semestrze, a wybór przedmiotów specjalnościowych będzie przeprowadzony przez Katedrę Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki.

Procedura wyboru

Wybór preferowanych przedmiotów obieralnych odbywa się za pomocą formularza na stronie WWW. Po zarejestrowaniu się, na podany adres email (można podać dowolny adres) zostanie przesłany list, zawierający indywidualny kod dostępu do formularza.
W razie problemów technicznych związanych z głosowaniem prosze wysłać email z opisem problemu na adres: robert.kotrys@put.poznan.pl.Selection of preferred elective courses is conducted using the web page form. An email containing an individual access code to the form will be sent to the address given at registration.
If you have technical problems with voting please email the problem description to: robert.kotrys@put.poznan.pl.